Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301270

1 người online

Thuốc hàn hóa nhiệt exoweld

Thuốc hàn hóa nhiệt exoweld

● Liên kết vĩnh cửu và không có điểm nối

● Liên kết ở nhiệt độ hơn 2000OC

● Có thể liên kết với bất kỳ kiểu nối nào (Kiểu chữ T, chữ U, song song...)

● Không có hiện tượng ăn mòn và có thể liên kết các vật liệu khác nhau

● Dễ dàng, nhanh chóng, an toàn khi sử dụng

● Tiết kiệm chi phí


Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác