Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301271

1 người online

Thiết bị đếm sét LEC IV

Thiết bị đếm sét LEC IVThiết bị đếm sét LEC IV đếm số xung sét tản xuống đất và có các đặc tính như sau

     • Xung kích hoạt 2kA 8/20 µs
     • Chỉ thị 6 số
     • Không cần nguồn ngoài
     • Nhiệt độ môi trường làm việc từ -40°C ± 50°C
     • Dễ dàng lắp đặt cho bất kỳ hệ thống chống sét đã có hay đang xây dựng
     • Độ kín cấp IP67

Chong set,chongset,chong-set,chong_set,chong set tiep dia,chongsettructiep,chong set truc tiep,chongsetlantruyen,chong set lan truyen,kim thu set,kimthuset,kim-thu-set,kim_thu_set,tiep dia,tiep_diatiep-diathietbichongset,thiet bi chong set,cat setcatsetcat loc setcatlocset

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác