Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301270

1 người online

Kim thu sét STORMASTER

Kim thu sét STORMASTERKim thu sét Stormaster ESE của LPI là một hệ thống chống sét trực tiếp an toàn và hiệu quả cho các thiết bị của bạn. Kim thu sét Stormaster ESE của LPI thu năng lượng sét tại một điểm thích hợp. Sét được truyền xuống đất qua cáp thoát sét. Khi sét được truyền xuống đất, năng lượng sét được giải phóng một cách an toàn mà không gây nguy hiểm cho con người và thiết bị.

Phân loại

 

- Kim thu sét Stormaster-ESE-15 & Stormaster-ESE-15-GI
- Kim thu sét Stormaster-ESE-30 & Stormaster-ESE-30-GI
- Kim thu sét Stormaster-ESE-50 & Stormaster-ESE-50-GI
- Kim thu sét Stormaster-ESE-60 & Stormaster-ESE-60-GI
 

(*) GI Model –  Sử dụng cho cột kẽm

 

2.3 Công thức tính bán kính bảo vệ Kim thu sét Stormaster
Bán kính bảo vệ (Rp) của Kim thu sét phóng điện sớm Stormaster được tính theo công thức áp dụng tiêu chuẩn của Pháp NF C17-102 (tháng 07/1995).
 style=WIDTH:
 
-Những thống số quan trọng ảnh hưởng đến Rp
DT xuất hiện trong quá trình kiểm tra
Kim thu sét Stormaster – ESE- 50=DT (μs) 50
Kim thu sét Stormaster – ESE- 60=DT (μs) 60
h = độ cao (m) Kim thu sét Stormaster trên phạm vi bảo vệ
D (m) phụ thuộc vào mức độ chọn bảo vệ, mức độ bảo vệ được tính theo phần B trong tiêu chuẩn NF C17-102.
D= 20m cho mức bảo vệ 1 (cấp bảo vệ cao nhất)
D= 45m cho mức bảo vệ 2 (cấp bảo vệ cao)
D= 60m cho mức bảo vệ 3 (cấp bảo vệ tiêu chuẩn)
 

2.4. Ưu điểm của Kim thu sét STORMASTER

 

-Dễ dàng lắp đặt và không yêu cầu công tác bảo dưỡng đặc biệt
-Hệ thống sử dụng Kim thu sét STORMASTER của LPI là giải pháp hiệu quả.
-Kim thu sét Stormaster đã được thử nghiệm đầy đủ và đạt tiêu chuẩn NF C 17-102 (French National Standard) của Pháp
 

 2.5. Bảng bán kính bảo vệ của Kim thu sét STORMASTER 

 

 

BÁN KÍNH BẢO VỆ (M) – (RP)

H = độ cao của kim Stormaster trên vùng được bảo vệ (m)

2

4

5

6

10

15

20

45

60

 

Cấp 1 – Cấp cao nhất

                 

Kim thu sét Stormaster 15

13

25

32

32

33

34

35

35

35

Kim thu sét Stormaster 30

19

28

48

48

49

50

50

50

50

Kim thu sét Stormaster 50

28

55

68

69

69

70

70

70

70

Kim thu sét Stormaster 60

32

64

79

79

79

80

80

80

80

 

Cấp 2 – Cấp bảo vệ cao

                 

Kim thu sét Stormaster 15

18

36

45

46

49

52

55

60

60

Kim thu sét Stormaster 30

25

50

63

64

66

68

71

75

75

Kim thu sét Stormaster 50

35

69

86

87

88

90

92

95

95

Kim thu sétStormaster 60

40

78

97

97

99

101

102

105

105

 

Cấp 3 – Cấp tiêu chuẩn

                 

Kim thu sét Stormaster 15

20

41

51

52

56

60

63

73

75

Kim thu sét Stormaster 30

28

57

71

72

75

77

81

89

90

Kim thu sét Stormaster 50

38

76

95

96

98

100

102

110

110

Kim thu sét Stormaster 60

44

87

107

107

109

111

113

120

120

 


Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác