Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301270

1 người online

Kim thu sét Pulsar

Kim thu sét Pulsar Đáp ứng theo tiêu chuẩn NFC 17-102 của pháp
có 4 model phù hợp với từng công trình sử dụng
Xuất xứ; Cộng Hoà Pháp

stt

Mã hiệu đang bán

Diễn giải

1 Kim thu set Pulsar 18 ( IMH 1812) kim thu sét, chống sét phóng điện sớm, bán kính bảo vệ cấp 3 là 55 mét.
2 Kim thu set Pulsar 30 (IMH 3012) kim thu sét, chống sét phóng điện sớm, bán kính bảo vệ cấp 3 là 71 mét
3 Kim thu set Pulsar 45(IMH 4512) kim thu sét, chống sét phóng điện sớm, bán kính bảo vệ cấp 3 là 95 mét
4 Kim thu set Pulsar 60 (IMH 6012) kim thu sét, chống sét phóng điện sớm, bán kính bảo vệ cấp 3 là 107 mét


Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác