Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301270

1 người online

Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo

Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo

·GRIP (Ground Resistance Improvement Powder) được cung cấp dưới dạng gói 10kg và 40kg, có hiệu quả đặc biệt tại những nơi đất xấu như đất cát và đất đá.

·RESLO của LPI là hợp chất được đóng trong gói 10kg, phù hợp những nơi có điện trở suất của đất cao.

,chongset,chong-set,chong_set,chong set tiep dia,chongsettructiep,chong set truc tiep,chongsetlantruyen,chong set lan truyen,kim thu set,kimthuset,kim-thu-set,kim_thu_set,tiep dia,tiep_diatiep-diathietbichongset,thiet bi chong set,cat setcatsetcat loc setcatlocset 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác