Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301334

2 người online

Chống sét bảo vệ Load Cell

Chống sét bảo vệ Load CellTên sản phẩm : Thiết bị chống sét bảo vệ Load Cell

Thiết bị Chống sét bảo vệ Load Cell

 

● Được thiết kế để bảo vệ các thiết bị đo nhạy cảm

● Tránh hiện tượng tăng điện áp quá tải

● Điện dung thấp 36V

● Ứng dụng cho 4 hoặc 6 dây

Chong set,chongset,chong-set,chong_set,chong set tiep dia,chongsettructiep,chong set truc tiep,chongsetlantruyen,chong set lan truyen,kim thu set,kimthuset,kim-thu-set,kim_thu_set,tiep dia,tiep_diatiep-diathietbichongset,thiet bi chong set,cat setcatsetcat loc setcatlocset

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác