Liên kết website
Bạn là người truy cập thứ

301270

1 người online

Cắt lọc sét LPI SS140-480

Cắt lọc sét LPI SS140-480

 • Thiết bị cắt sét 1 pha

• Chịu được dòng sét 40kA

 Lắp trên thanh ray, bảo vệ L-E, L-N

 Điện áp danh định 240VAC, (480V Úc), 40kA 8/20

Chong set,chongset,chong-set,chong_set,chong set tiep dia,chongsettructiep,chong set truc tiep,chongsetlantruyen,chong set lan truyen,kim thu set,kimthuset,kim-thu-set,kim_thu_set,tiep dia,tiep_diatiep-diathietbichongset,thiet bi chong set,cat setcatsetcat loc setcatlocset

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh 1 :
0989211958
Phòng Kinh doanh 2:
0978748586

 

Logo Đối tác